Banner

Přehled příspěvků

 • kázání

  Kdo skončí v pekle?

  Petr Vaďura
  Petr Vaďura

  Kde všude má Ježíš své ovce? Jsou to jenom ty zbytky křesťanů, ten církevní folklór rozesetý po církvích a denominacích a těch nejcírkvovatějších, tedy svobodných sborech? Jdou všichni naši sousedé, příbuzní, přátelé, kteří nevyznávají Krista ústy, srdcem neuvěřili, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, jdou všichni do pekla? Jdou do pekla agnostici, ateisté, něcisté, lidé s rozličnou alternativní spiritualitou, vlažní a formální křesťané, jdou do pekla Svědkové Jehovovi a Mormoni, jdou do pekla ti, kteří uctívají obrazy v chrámě anebo ti, kdo je neuctívají, jdou do pekla muslimové, hinduisté, budhisté, vyznavači přírodních kultů, jdou do pekla Židé, kteří neuvěřili v Ježíše jako Mesiáše?

 • Ať už je tomu jakkoliv, faktem zůstává, že tiskař jednoho polského slovníku Johannes Daubmannus vydal uvedeného roku 1691 svod pramenů o chazarské otázce a to v jediné podobě schopné obsáhnout všechno to různorodé čtení, které ti, co nosí pero v náušnici a z úst si dělají kalamář, shromažďovali a ztráceli po staletí. Dílo vyšlo jako lexikon o Chazarech pod názvem Lexicon Cosri.

 • kázání

  Cílem je zralost

  Petr Vaďura
  Petr Vaďura

  Pojem zralosti v sobě obsahuje připravenost pro něco. Zralý jedinec je tedy připraven pro život v celé jeho šíři i hloubce, pro různé životní situace. Zralost zahrnuje zralost rozumovou, citovou, společenskou, morální a kulturní.

 • Jak lze ve 21.století číst Bibli? Napřed stanovme 4 mantinely, mezi nimiž se budeme pohybovat. 1/Víra, ba přesvědčení, že veškeré Písmo pochází z Božího Ducha, a také jeho výklad a interpretace nespočívají na lidském rozumu, ale jsou dílem téhož Ducha. 2/ Přesvědčení, že biblický text je plně také dílem lidským. 3/ Texty Písma vznikly v určité konkrétní době a tuto dobu odrážejí. 4/ Potřeba interpretace, výkladu biblických textů.

 • V roce 1891 postihl Rusko velký hladomor. Carská vláda tehdy organizovala ze všech sil pomoc postiženým oblastem. Také různé organizace z celé Evropy a Ameriky organizovaly pomoc hladovějícím. Tehdy šedesátiletý spisovatel Nikolaj Semjonovič Leskov prožíval hladomor s velkou bolestí. Tolstému se svěřil, že zprávy došlé z venkova rozjitřily jeho duši k slzám.

nahlubinu.net

NaHlubinu.NET je decentralizovaná síť internetových stránek, účtů na multimediálních platformách a cloudových úložištích podporující celoživotní vzdělávání a proměnu člověka

compiled by 2016 – 2022 NaHlubinu.NET

sebepoznání a proměna