VÍRA

 • Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Janovo evangelium má dva závěry. První závěr je ve dvacáté kapitole a druhý závěr je ve dvacáté první kapitole. Dvacátá kapitola je uzavřená dovětkem podle něhož Ježíš učinil ještě mnoho znamení, jež nejsou popsána v této knize, nicméně ta, která jsou vylíčena, mají posloužit čtenáři či posluchači k tomu, aby uvěřil tomu, že Ježíš je Kristus, syn Boží, a aby věře v Ježíše měl život věčný.

 • „Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení, “ řekl Ježíš v jednom svém kázání. Jak to vlastně myslel? Odpovídá Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty.

 • Jednou z nejobtížnějších otázek, kterou před nás staví biblický text z knihy Jeremjáš, je otázka, zda Hospodin jedná s celými národy. Zda některým žehná a dopřává jim zdar, zatímco jiné trestá, případně ničí. S tím souvisí otázka velmi aktuální, například: Souvisí současná pandemie nějak s Pánem Bohem? Jedná Hospodin s národy? Dopouští nebo dokonce přímo posílá na ně něco tak zlého jako je smrtelná nemoc?

ŽIVOT

 • Život

  Moc slova

  Slovo a Život
  Slovo a Život

  V knize rozhovorů Timothyho Snydera s Johnym Judtem Intelektuál ve dvacátém století se oba historikové shodují na tom, že povinností intelektuála je v každém případě říkat pravdu, pokud se ve společnosti nebo ve vědeckém diskurzu rozšíří nějaká lež.

  Jenomže není to povinností náš všech, nejen intelektuálů?

  My často rezignujeme na pravdu a říkáme si, že nemá smysl se kvůli lži rozčilovat.

  Ovšem není právě obrana pravdy a demaskování lži úkol farářů, učitelů, moderátorů, politiků, herců, zpěváků, veřejně činných lidí, ale doslova každého z nás?

  Každý z nás přeci může hledat pravdu, nacházet ji a pak ji bránit a poukazovat na ni.