Banner

Přehled příspěvků

 • Byla to moje první spolupráce s Richardem Straussem. Předtím pro něho všechna libreta od Elektry a Růžového kavalíra psal Hugo von Hofmannsthal. A já jsem se s Richardem Straussem osobně nikdy nesetkal. Po smrti Hofmannsthala mi vzkázal po mém nakladateli, že by rád začal novou práci a zda-li bych byl ochoten pro něho napsat nějaké libreto. Cítil jsem se takovou nabídkou poctěn.

 • kázání

  Putin a Jelena Osipová

  Petr Vaďura
  Petr Vaďura

  Ruský prezident Vladimír Putin nařizuje invazi na Ukrajinu. Tři dny po agresi vychází do ulic Petrohradu stará žena, sedmasedmdesátiletá Jelena Osipová s protiválečnými plakáty.

 • články

  Povídka houbařská

  Rudolf Tomšů
  Rudolf Tomšů

  Moje žena se rozhodla, že po ničem netoužím víc než vyrazit na houby. Když už to řekla asi pošesté, přestal jsem číst, odložil noviny a jal se chystat rodinný samohyb. Jelikož akce byla plánována jako frontální útok, bylo rozhodnuto naložit nejen syna Edu, ale též babičku Amálii a dědu Bédu.

  Tato sestava, ač počtem impozantní, neskýtala však přílišné naděje na překonání některého z houbařských rekordů tohoto léta. Syn Eda totiž, jsa oderván od řvoucího kazeťáku předstíral nejdříve záchvat čehosi, a po několika fackách upadl do těžkého stavu melancholie, v němž pokyvoval hlavou a občas do rytmu vykřikl „Beng, Beng“. „Nevadí“ – rozhodla matka a mocným kopancem ho nastoupila do auta. Hned vedle babičky, která už tam pletla.

 • Martin Heidegger je bezesporu nejvlivnější filozof dvacátého století. Jeho myšlenky mj. ovlivnily ekology, sociology, historiky i psychiatry. Ve dvacátých letech ho proslavil stěžejní spis Bytí a čas. Jeho čtenáři zpravidla kopírují stejnou zkušenost: při luštění první třetiny sotva pochopí, kde je ve větě podmět. V následující části však zažijí, že se text náhle rozestoupí.

 • články

  O odpuštění

  Jakub
  Jakub

  Ach, jak je to blažené, když mi někdo odpustí! Když něco opravdu pokazím a je mi to odpuštěno! Já nechci dál selhávat – kdo by chtěl?

 • články

  Billy Elliot

  Petr Vaďura
  Petr Vaďura

  Čtyři sta padesát diváků tleská do rytmu děkovačky. Mnozí utírají slzy. Ondřej Tolar se stále znovu a znovu uklání vděčnému publiku. Lidé vstávají, křičí a tleskají ze všech sil. Na Nové scéně plzeňského divadla skončilo představení muzikálu Billy Elliot – skvělého díla plného výborné hudby, tance, humoru, ale především jedinečného děje.

nahlubinu.net

NaHlubinu.NET je decentralizovaná síť internetových stránek, účtů na multimediálních platformách a cloudových úložištích podporující celoživotní vzdělávání a proměnu člověka

Výběr pro vás

compiled by 2016 – 2022 NaHlubinu.NET

sebepoznání a proměna