O projektu

Platforma Nahlubinu.NET chce přispívat k sebezpoznání a proměně každého člověka.

Naše motto zní:
„První, co duše potřebuje, aby dospěla k poznání Boha, je sebepoznání.“
(Sv.Jan od Kříže)

Mezi hlavní úkoly platformy patří:
- propagace kvalitních audionahrávek kázání, přednášek a četby
- podpora komunitního centra Sedmdesátka Tachov a studentského klubu SKLEP Plzeň
- technické zabezpečení Letní biblické školy Petra Vaďury
- tvorba webových stránek vybraným partnerům
- konzultace při realizaci komunitních projektů ve farnostech

Milan Kola jr.

zakladatel projektu