Banner

Přehled příspěvků

 • kázání

  Proč je vám zle?

  Petr Vaďura
  Petr Vaďura

  Vzpomínání na životy těch, kdo už tu s námi nejsou, může být bolestné. Připomíná nám pomíjivost života, jitří rány z minulosti, ale také nasvěcuje přítomnost.

 • kázání

  V tomto je Bůh jedinečný

  Petr Vaďura
  Petr Vaďura

  Jaký je Hospodin ve svém vztahu k nám? Naše úvahy, když o tom přemýšlíme, se pohybují mezi dvěma póly. Na jedné straně Bohu připisujeme zásluhy za všechno možné, někdy i za ty nejbanálnější skutečnosti. Vedle toho jsme si vědomi skutečností, které jsou mnohem závažnější.

 • kázání

  Milosrdenství

  Jakub
  Jakub

  Položili jsme si někdy otázku, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? Jestliže ne, položme si ji. A jestliže jsme si ji už dávno položili a nebo nám přijde zbytečná, i přesto si ji položme. Co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? Je pozoruhodné, že tato otázka předpokládá, že pro získání věčného života musím učinit dobro.

 • Naděje je v tom, že pravda je pravda a že touto pravdou je Bůh. A ten v Kristu řekl ANO životu, lásce, spravedlnosti a právu, milosrdenství a soucitu. A také řekl NE násilí, pokrytectví, lži, zbabělosti a náboženské falši.

 • kázání

  Až shoří města

  Petr Vaďura
  Petr Vaďura

  Co je hlavní potřebou člověka? K tématu hlavní lidské potřeby bych se chtěl dobrat prostřednictvím úvah o nejistotě a diskontinuitě dějin. Právě tehdy, když se nám zhroutí svět, na který jsme zvyklí, máme totiž příležitost uvažovat o tom, co je v našem životě skutečně důležité. Když žijeme v poklidu a vše funguje, jsme ukolébání k povrchnosti. Inspirací mi dnes bude román Valeriána Pidmohylného Město.

 • Byla to moje první spolupráce s Richardem Straussem. Předtím pro něho všechna libreta od Elektry a Růžového kavalíra psal Hugo von Hofmannsthal. A já jsem se s Richardem Straussem osobně nikdy nesetkal. Po smrti Hofmannsthala mi vzkázal po mém nakladateli, že by rád začal novou práci a zda-li bych byl ochoten pro něho napsat nějaké libreto. Cítil jsem se takovou nabídkou poctěn.

nahlubinu.net

NaHlubinu.NET je decentralizovaná síť internetových stránek, účtů na multimediálních platformách a cloudových úložištích podporující celoživotní vzdělávání a proměnu člověka

Výběr pro vás

compiled by 2016 – 2022 NaHlubinu.NET

sebepoznání a proměna