Mravnost dnes?

th_moralka_dnes_O1

Empirický výzkum o tom, co je mravné a co nikoli, mnoho nevypovídá: zjišťuje stav v oblasti mravů, nikoli co je a není opravdu správné. Kdyby se, dejme tomu, objektivně zjišťovalo, co se za dobré považuje, pravděpodobně by zvítězilo hodně kapustičky a málo slimáčků jako v dramatu bratří Čapků Ze života hmyzu. O tom, co je opravdu dobré a co ne, rozhodují jiné instance.

Co je mravné a co nemravné, co dobré a co špatné, je otázkou lidského hodnocení. Každý již svou pozorností či nepozorností hodnotí: přijímá mimoděčně nejen hodnoty dnešní, ale i ty dávné – tak v nitru sedimentuje historická paměť toho, co je společností tradováno jako hodnotné: hrdinství, čest, slitovnost, tolerance, svoboda, spravedlnost, rovnost… Nejednou se ocitá v konfliktu s jedněmi, preferuje-li jiné a hledá ty významnější. Vždyť hodnoty samy jsou hodnotitelné a řaditelné na ty vyšší a nižší.

Morální lidské povědomí přece samo – jakožto morální – „morálně“ soudí, tedy hledá to významnější, to záhodnější, to lepší, to bližší a konkrétnější oproti vzdálenému a neaktuálnímu. Paul Ricoeur to nazývá osobní re-evaluací etického nebe.

 

Zdroj: časopis Universum 1/2010, strana 36-37

Share on facebook
SDÍLET