Tomáš Halík – 5. neděle postní 29.3. 2020

Vyvedu vás z vašich hrobů ... poslechněte si promluvu Tomáše Halíka
hrob_01_01

Ezechiel 37, 12 – 14

Proto prorokuj a řekni jim: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás do izraelské země.

I poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide.

Vložím do vás svého ducha a oživnete. Dám vám odpočinutí ve vaší zemi. I poznáte, že já, Hospodin, jsem to vyhlásil i vykonal, je výrok Hospodinův.

Autor: Tomáš Halík
Zdroj: Akademická farnost Praha – Salvátor

Share on facebook
SDÍLET