ARCHIV

příspěvků na téma

Starý Zákon

stěna hradu v Babylonu
Audio
Petr Vaďura

Ezechiel

Ezechiel byl kněz, který zažil strastiplné a smutné období zajetí babylónského. Je odveden již při první deportaci r. 597 př. n. l. a již v Babylónii prožívá židovskou národní katastrofu, pád Jeruzaléma a zničení chrámu roku 587/6 př. n. l.

Číst »