ARCHIV

příspěvků na téma

smutek

Kázání
Petr Vaďura

Blaze vám, kteří pláčete

Zkuste si vzpomenout, kdy jste naposledy plakali. Nemyslím slzy dojetí, ale skutečný pláč, který způsobila smrt někoho blízkého, velký žal, fyzická bolest nebo nějaké jiné pohnutí. Někdy člověk může plakat i sám nad sebou, nad marností a zbytečností života.

Číst »