ARCHIV

příspěvků na téma

šabat

odpočinek
Kázání
Petr Vaďura

Břemena

Kniha Jeremjáš vznikla během nejhlubší krize judského království. Prorok byl svědkem politického i duchovního úpadku a válečného střetu Egypta a Babylonie, do něhož se nešťastně zapletl i judský král Jošijáš (toho to stálo život).

Číst »