ARCHIV

příspěvků na téma

přednáška

Společnost
Letní biblická škola

Křesťanství a lidská práva: Spojenci? Nepřátelé? Soupeři?

Mezi věřícími autory, spisovateli, mysliteli, mezi prostými věřícími najdete zastánce všech tří možností:
1/ myšlenka všeobecných lidských práv s křesťanstvím soupeří, je to jiná, odlišná možnost, jak stanovit závazná pravidla mezilidských vztahů
2/ myšlenka všeobecných lidských práv a myšlenky vyjádřené v biblickém desateru nebo v etice založené na křesťanské tradici jsou spojenci, když se do lidských práv začteme pozorněji, tak zjistíme, že za mnohé všeobecná lidská práva vděčí židovskokřesťanské biblické tradici, všeobecná lidská práva bychom neměli, kdyby nebylo křesťanství
3/ někteří mají za to, že vznik ideje všeobecných lidských práv je důsledkem toho, že se v procesu osvícenství a zesvětštění Evropy a Západu člověk obrátil zády k Pánu Bohu, vykročil ve vlastní síle za svým štěstím, vzal svůj osud plně do svých rukou a v rámci své hříšné autonomie odvrhl zjevení, odvrhl závazné pojetí mezilidských vztahů, které najdeme ve svaté knize, a napsal si svoji sekulární bibli

Odkud se myšlenka všeobecných lidských práv vzala? Jak se v příběhu lidských dějin objevila?

Číst »
Církev
redakce

O milosrdenstvím

5. přednáška z Postní duchovní obnovy na téma: Křesťansky žít zazněla ve farnosti Vršovice.

Číst »
Náboženství
redakce

Karikatury Boha

Karikatur Boha by se dalo najít asi tolik, kolik je na zemi lidí, kteří si o něm utvářejí nějakou představu. Bůh ze své podstaty nekonečně přesahuje všechno naše chápání a všechny naše představy.

Číst »