ARCHIV

příspěvků na téma

moc slova

Život
Slovo a Život

Moc slova

V knize rozhovorů Timothyho Snydera s Johnym Judtem Intelektuál ve dvacátém století se oba historikové shodují na tom, že povinností intelektuála je v každém případě říkat pravdu, pokud se ve společnosti nebo ve vědeckém diskurzu rozšíří nějaká lež.

Jenomže není to povinností náš všech, nejen intelektuálů?

My často rezignujeme na pravdu a říkáme si, že nemá smysl se kvůli lži rozčilovat.

Ovšem není právě obrana pravdy a demaskování lži úkol farářů, učitelů, moderátorů, politiků, herců, zpěváků, veřejně činných lidí, ale doslova každého z nás?

Každý z nás přeci může hledat pravdu, nacházet ji a pak ji bránit a poukazovat na ni.

Číst »
Abstrakce
Život
Slovo a Život

Slova a prožívání

Víte, kolik druhů emocí existuje? Co ovlivňuje naše tělo, naši náladu, prožívání, chování a vztahování se k druhým? Naše nitro skrývá víc, než bychom tušili.

Číst »