ARCHIV

příspěvků na téma

lež

Život
Slovo a Život

Moc slova

V knize rozhovorů Timothyho Snydera s Johnym Judtem Intelektuál ve dvacátém století se oba historikové shodují na tom, že povinností intelektuála je v každém případě říkat pravdu, pokud se ve společnosti nebo ve vědeckém diskurzu rozšíří nějaká lež.

Jenomže není to povinností náš všech, nejen intelektuálů?

My často rezignujeme na pravdu a říkáme si, že nemá smysl se kvůli lži rozčilovat.

Ovšem není právě obrana pravdy a demaskování lži úkol farářů, učitelů, moderátorů, politiků, herců, zpěváků, veřejně činných lidí, ale doslova každého z nás?

Každý z nás přeci může hledat pravdu, nacházet ji a pak ji bránit a poukazovat na ni.

Číst »
černobyl
Film
redakce

Jaký je význam lží?

V dnešní době se potýkáme s tím, jak rozlišit skutečné příběhy od vymyšlených, fakta od fikcí, zlo od dobra.
Pravda se ale nestará o naše potřeby nebo chtění, nestará se o naše vlády, ideologie, náboženství. Čeká v záloze. Pořád.

Číst »