ARCHIV

příspěvků na téma

bohoslužby

Kázání
Petr Vaďura

Voda v síti a snídaně s Kristem

Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Janovo evangelium má dva závěry. První závěr je ve dvacáté kapitole a druhý závěr je ve dvacáté první kapitole. Dvacátá kapitola je uzavřená dovětkem podle něhož Ježíš učinil ještě mnoho znamení, jež nejsou popsána v této knize, nicméně ta, která jsou vylíčena, mají posloužit čtenáři či posluchači k tomu, aby uvěřil tomu, že Ježíš je Kristus, syn Boží, a aby věře v Ježíše měl život věčný.

Číst »
hrnčířský mistr
Kázání
Petr Vaďura

Boží jednání s národy a jednotlivci

Jednou z nejobtížnějších otázek, kterou před nás staví biblický text z knihy Jeremjáš, je otázka, zda Hospodin jedná s celými národy. Zda některým žehná a dopřává jim zdar, zatímco jiné trestá, případně ničí. S tím souvisí otázka velmi aktuální, například: Souvisí současná pandemie nějak s Pánem Bohem? Jedná Hospodin s národy? Dopouští nebo dokonce přímo posílá na ně něco tak zlého jako je smrtelná nemoc?

Číst »