ARCHIV

příspěvků v rubrice

Společnost

Konec civilizace?
Společnost
Petr Vaďura

Konec civilizace?

V dubnu roku 2019 napsal francouzský filosof Bernard-Henri Lévy manifest nazvaný Hledání Evropy, který podepsalo 30 předních evropských intelektuálů. Manifest se snažil burcovat veřejnost, aby zabránila nástupu kazisvětů, xenofobů a antisemitů.

Číst »
Společnost
Slovo a Život

Buona sera

V dnešní době je velkým příkladem občansky odpovědné angažovanosti papež František, který v podstatě činí a říká to, co by mělo být na půdě církve i společnosti jako celku ve vztahu k pravdivému řádu věcí naprostou samozřejmostí. Je zde tedy nezpochybnitelná autorita, která drží slovo. To je velké a převratné, zejména v kontextu katolické církve.

Číst »
Společnost
Letní biblická škola

Křesťanství a lidská práva: Spojenci? Nepřátelé? Soupeři?

Mezi věřícími autory, spisovateli, mysliteli, mezi prostými věřícími najdete zastánce všech tří možností:
1/ myšlenka všeobecných lidských práv s křesťanstvím soupeří, je to jiná, odlišná možnost, jak stanovit závazná pravidla mezilidských vztahů
2/ myšlenka všeobecných lidských práv a myšlenky vyjádřené v biblickém desateru nebo v etice založené na křesťanské tradici jsou spojenci, když se do lidských práv začteme pozorněji, tak zjistíme, že za mnohé všeobecná lidská práva vděčí židovskokřesťanské biblické tradici, všeobecná lidská práva bychom neměli, kdyby nebylo křesťanství
3/ někteří mají za to, že vznik ideje všeobecných lidských práv je důsledkem toho, že se v procesu osvícenství a zesvětštění Evropy a Západu člověk obrátil zády k Pánu Bohu, vykročil ve vlastní síle za svým štěstím, vzal svůj osud plně do svých rukou a v rámci své hříšné autonomie odvrhl zjevení, odvrhl závazné pojetí mezilidských vztahů, které najdeme ve svaté knize, a napsal si svoji sekulární bibli

Odkud se myšlenka všeobecných lidských práv vzala? Jak se v příběhu lidských dějin objevila?

Číst »
dva v uličce
Společnost
Slovo a Život

Vychovávat k poznání

Co vkládáme do paměti ve světě zaplaveném informacemi? Kapacita lidského mozku je limitovaná. Na čem záleží?

Číst »
Společnost
Mariana Synková

Angažovanost jako křesťanská normalita

Svět je propojen a je náročné přijmout, že třeba i prostý nákup nových bot znamená pro někoho práci v nelidských podmínkách. Máme rezignovat, přestat sledovat zprávy a využívat pohodlí Střední Evropy dokud to ještě jde?

Číst »
sametová revoluce
Společnost
Rudolf Tomšů

Třicetileté zamyšlení nad možnostmi a jistotami

Třicet svobodných let je za námi a – po tom původním nadšení ani stopa… Proč? Neustále se snažím hledat ty důvody a párkrát už jsem výsledky svého hledání prezentoval i před vámi. Pokud dovolíte, zkusím to i tentokrát.

Číst »
Hrádeček
Literární čajovna
Sedmdesátka Tachov

Podoba změny

Skutečná, hluboká a trvalá proměna poměrů k lepšímu nemůže totiž dnes asi už opravdu vzejít z toho, že se prosadí, i kdyby to šlo, ten či onen, o tradiční politické představy opřený a koneckonců jen vnějškový, politický koncept.

Číst »