ARCHIV

příspěvků v rubrice

Život

Společnost
Slovo a Život

Buona sera

V dnešní době je velkým příkladem občansky odpovědné angažovanosti papež František, který v podstatě činí a říká to, co by mělo být na půdě církve i společnosti jako celku ve vztahu k pravdivému řádu věcí naprostou samozřejmostí. Je zde tedy nezpochybnitelná autorita, která drží slovo. To je velké a převratné, zejména v kontextu katolické církve.

Číst »
Společnost
Letní biblická škola

Křesťanství a lidská práva: Spojenci? Nepřátelé? Soupeři?

Mezi věřícími autory, spisovateli, mysliteli, mezi prostými věřícími najdete zastánce všech tří možností:
1/ myšlenka všeobecných lidských práv s křesťanstvím soupeří, je to jiná, odlišná možnost, jak stanovit závazná pravidla mezilidských vztahů
2/ myšlenka všeobecných lidských práv a myšlenky vyjádřené v biblickém desateru nebo v etice založené na křesťanské tradici jsou spojenci, když se do lidských práv začteme pozorněji, tak zjistíme, že za mnohé všeobecná lidská práva vděčí židovskokřesťanské biblické tradici, všeobecná lidská práva bychom neměli, kdyby nebylo křesťanství
3/ někteří mají za to, že vznik ideje všeobecných lidských práv je důsledkem toho, že se v procesu osvícenství a zesvětštění Evropy a Západu člověk obrátil zády k Pánu Bohu, vykročil ve vlastní síle za svým štěstím, vzal svůj osud plně do svých rukou a v rámci své hříšné autonomie odvrhl zjevení, odvrhl závazné pojetí mezilidských vztahů, které najdeme ve svaté knize, a napsal si svoji sekulární bibli

Odkud se myšlenka všeobecných lidských práv vzala? Jak se v příběhu lidských dějin objevila?

Číst »
Život
Slovo a Život

Moc slova

V knize rozhovorů Timothyho Snydera s Johnym Judtem Intelektuál ve dvacátém století se oba historikové shodují na tom, že povinností intelektuála je v každém případě říkat pravdu, pokud se ve společnosti nebo ve vědeckém diskurzu rozšíří nějaká lež.

Jenomže není to povinností náš všech, nejen intelektuálů?

My často rezignujeme na pravdu a říkáme si, že nemá smysl se kvůli lži rozčilovat.

Ovšem není právě obrana pravdy a demaskování lži úkol farářů, učitelů, moderátorů, politiků, herců, zpěváků, veřejně činných lidí, ale doslova každého z nás?

Každý z nás přeci může hledat pravdu, nacházet ji a pak ji bránit a poukazovat na ni.

Číst »
dva v uličce
Společnost
Slovo a Život

Vychovávat k poznání

Co vkládáme do paměti ve světě zaplaveném informacemi? Kapacita lidského mozku je limitovaná. Na čem záleží?

Číst »
Společnost
Mariana Synková

Angažovanost jako křesťanská normalita

Svět je propojen a je náročné přijmout, že třeba i prostý nákup nových bot znamená pro někoho práci v nelidských podmínkách. Máme rezignovat, přestat sledovat zprávy a využívat pohodlí Střední Evropy dokud to ještě jde?

Číst »
Abstrakce
Život
Slovo a Život

Slova a prožívání

Víte, kolik druhů emocí existuje? Co ovlivňuje naše tělo, naši náladu, prožívání, chování a vztahování se k druhým? Naše nitro skrývá víc, než bychom tušili.

Číst »
sametová revoluce
Společnost
Rudolf Tomšů

Třicetileté zamyšlení nad možnostmi a jistotami

Třicet svobodných let je za námi a – po tom původním nadšení ani stopa… Proč? Neustále se snažím hledat ty důvody a párkrát už jsem výsledky svého hledání prezentoval i před vámi. Pokud dovolíte, zkusím to i tentokrát.

Číst »
Hrádeček
Literární čajovna
Sedmdesátka Tachov

Podoba změny

Skutečná, hluboká a trvalá proměna poměrů k lepšímu nemůže totiž dnes asi už opravdu vzejít z toho, že se prosadí, i kdyby to šlo, ten či onen, o tradiční politické představy opřený a koneckonců jen vnějškový, politický koncept.

Číst »
Život
vacha

Hodnoty v našich srdcích

Co by se dělo, kdyby etika v naší zemi vůbec neexistovala? Jak by se změnil můj život, kdybych věděl, že na mě nemá dosah ani policie ani právo?

Číst »
Život
akademie

Mravnost dnes?

Empirický výzkum o tom, co je mravné a co nikoli, mnoho nevypovídá: zjišťuje stav

Číst »