ARCHIV

příspěvků v rubrice

Život

Konec civilizace?
Společnost
Petr Vaďura

Konec civilizace?

V dubnu roku 2019 napsal francouzský filosof Bernard-Henri Lévy manifest nazvaný Hledání Evropy, který podepsalo 30 předních evropských intelektuálů. Manifest se snažil burcovat veřejnost, aby zabránila nástupu kazisvětů, xenofobů a antisemitů.

Číst »
politik
Život
Slovo a Život

Floskule

Co je to floskule? Květnatá řeč, která je však trochu prázdná. Slovo floskule v

Číst »
starý muž
Vztahy
Slovo a Život

Zralost, dospělost, normálnost, duchovnost

Náš život spěje od narození ke smrti a je neustávající přípravou pro zralost, dospělost, normálnost a duchovnost. Radost postavená na zralosti je nejčistší, radost opírající se o dospělost je nejpevnější, radost pramenící v normálnosti je nejhlubší a radost oduchovnělá je nejbohatší. Co tím myslíme?

Číst »
umělá neuronová síť
Život
Slovo a Život

Co (ne)dokáže umělá inteligence

Umělá inteligence (UI) zažívá v posledních letech prudký vývoj, který bývá přirovnáván k průmyslové revoluci minulých století. V tomto článku se pokusíme některé základní principy umělé inteligence ve zjednodušené podobě vysvětlit a nad možnostmi UI se stručně zamyslet.

Číst »
virtuální realita
Život
Slovo a Život

Co je to vlastně virtuální realita?

Univerzální definice říká, že „virtuální realita je technologie, která umožňuje uživateli komunikovat s počítačem simulovaným prostředím reálného nebo imaginárního světa se snahou o maximální obklopení uživatele virtuální realitou. Kde se člověk může s virtuální realitou setkat? Na otázky Petra Vaďury odpovídá profesor Pavel Hošek.

Číst »
Společnost
Slovo a Život

Buona sera

V dnešní době je velkým příkladem občansky odpovědné angažovanosti papež František, který v podstatě činí a říká to, co by mělo být na půdě církve i společnosti jako celku ve vztahu k pravdivému řádu věcí naprostou samozřejmostí. Je zde tedy nezpochybnitelná autorita, která drží slovo. To je velké a převratné, zejména v kontextu katolické církve.

Číst »
Společnost
Letní biblická škola

Křesťanství a lidská práva: Spojenci? Nepřátelé? Soupeři?

Mezi věřícími autory, spisovateli, mysliteli, mezi prostými věřícími najdete zastánce všech tří možností:
1/ myšlenka všeobecných lidských práv s křesťanstvím soupeří, je to jiná, odlišná možnost, jak stanovit závazná pravidla mezilidských vztahů
2/ myšlenka všeobecných lidských práv a myšlenky vyjádřené v biblickém desateru nebo v etice založené na křesťanské tradici jsou spojenci, když se do lidských práv začteme pozorněji, tak zjistíme, že za mnohé všeobecná lidská práva vděčí židovskokřesťanské biblické tradici, všeobecná lidská práva bychom neměli, kdyby nebylo křesťanství
3/ někteří mají za to, že vznik ideje všeobecných lidských práv je důsledkem toho, že se v procesu osvícenství a zesvětštění Evropy a Západu člověk obrátil zády k Pánu Bohu, vykročil ve vlastní síle za svým štěstím, vzal svůj osud plně do svých rukou a v rámci své hříšné autonomie odvrhl zjevení, odvrhl závazné pojetí mezilidských vztahů, které najdeme ve svaté knize, a napsal si svoji sekulární bibli

Odkud se myšlenka všeobecných lidských práv vzala? Jak se v příběhu lidských dějin objevila?

Číst »
Život
Slovo a Život

Moc slova

V knize rozhovorů Timothyho Snydera s Johnym Judtem Intelektuál ve dvacátém století se oba historikové shodují na tom, že povinností intelektuála je v každém případě říkat pravdu, pokud se ve společnosti nebo ve vědeckém diskurzu rozšíří nějaká lež.

Jenomže není to povinností náš všech, nejen intelektuálů?

My často rezignujeme na pravdu a říkáme si, že nemá smysl se kvůli lži rozčilovat.

Ovšem není právě obrana pravdy a demaskování lži úkol farářů, učitelů, moderátorů, politiků, herců, zpěváků, veřejně činných lidí, ale doslova každého z nás?

Každý z nás přeci může hledat pravdu, nacházet ji a pak ji bránit a poukazovat na ni.

Číst »
dva v uličce
Společnost
Slovo a Život

Vychovávat k poznání

Co vkládáme do paměti ve světě zaplaveném informacemi? Kapacita lidského mozku je limitovaná. Na čem záleží?

Číst »
Společnost
Mariana Synková

Angažovanost jako křesťanská normalita

Svět je propojen a je náročné přijmout, že třeba i prostý nákup nových bot znamená pro někoho práci v nelidských podmínkách. Máme rezignovat, přestat sledovat zprávy a využívat pohodlí Střední Evropy dokud to ještě jde?

Číst »