ARCHIV

příspěvků v rubrice

Kázání

Kázání
Petr Vaďura

Jak čelit diktatuře?

Stalin jako diktátor vládl jedné šestině světa. Jeho říše byla ovšem nesmírně zaostalá. Věřil tomu, že právě zde má vzniknout komunistický ráj, ale k tomu bylo zapotřebí proměnit zaostalou zemědělskou zemi v průmyslovou velmoc. V roce 1928 se Stalin rozhodl vyhlásit první pětiletý plán a zahájil rozsáhlou industrializaci a urbanizaci. Současně se rozhodl zlikvidovat kočovný způsob života, který byl především v oblasti Střední Asie, Kazachstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu.

Číst »
Kázání
Petr Vaďura

Máš mě rád?

Připadá mi, že je to trochu divné, když se nás někdo zeptá, jestli ho máme rádi. Mám pocit, že v tom je vždycky aspoň kousek vydírání. Co na takovou otázku má člověk odpovědět?
Buď řekne ano, ale to může znít divně, protože to neřekl spontánně, jsa pohnut svou láskou a potřebou sdělit milované osobě své city. A záporná odpověď? Těžko si můžu představit situaci, kdy na otázku Máš mě rád? někdo vážně odpoví Ne, nemám.
Ta otázka sama je trochu divná, a když přemýšlíme ještě nad tím, že se Ježíš, mistr a pán, ptá Petra, svého učedníka, Máš mně rád?, tak vzniká otázka Co to je mít ho rád? O čem se to vlastně bavíme, když mluvíme o lásce?

Číst »
Kázání
Petr Vaďura

Přes ponížení k povýšení

Když nás apoštol Pavel v listu Filipským vybízí, abychom měli stejné smýšlení jako Kristus, vede nás tím do něčeho velmi hlubokého. Chce po nás, abychom sestoupili do hlubin Kristova životního příběhu, abychom se pokusili soucítit s ním v jeho ponížení, a také s ním prožít jeho následné vyvýšení.

Číst »
Kázání
Petr Vaďura

Voda v síti a snídaně s Kristem

Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Janovo evangelium má dva závěry. První závěr je ve dvacáté kapitole a druhý závěr je ve dvacáté první kapitole. Dvacátá kapitola je uzavřená dovětkem podle něhož Ježíš učinil ještě mnoho znamení, jež nejsou popsána v této knize, nicméně ta, která jsou vylíčena, mají posloužit čtenáři či posluchači k tomu, aby uvěřil tomu, že Ježíš je Kristus, syn Boží, a aby věře v Ježíše měl život věčný.

Číst »
hrnčířský mistr
Kázání
Petr Vaďura

Boží jednání s národy a jednotlivci

Jednou z nejobtížnějších otázek, kterou před nás staví biblický text z knihy Jeremjáš, je otázka, zda Hospodin jedná s celými národy. Zda některým žehná a dopřává jim zdar, zatímco jiné trestá, případně ničí. S tím souvisí otázka velmi aktuální, například: Souvisí současná pandemie nějak s Pánem Bohem? Jedná Hospodin s národy? Dopouští nebo dokonce přímo posílá na ně něco tak zlého jako je smrtelná nemoc?

Číst »
odpočinek
Kázání
Petr Vaďura

Břemena

Kniha Jeremjáš vznikla během nejhlubší krize judského království. Prorok byl svědkem politického i duchovního úpadku a válečného střetu Egypta a Babylonie, do něhož se nešťastně zapletl i judský král Jošijáš (toho to stálo život).

Číst »
oáza
Kázání
Petr Vaďura

Spoléhat na člověka nebo na Boha

Když vězňové jsou na samotce, tak ztratí úplně všechno z toho vnějšího světa. Nemají knížky, nemají noviny, nemají telefony, nemají televizi, nemají nic, jenom to, co je jim bytostně vlastní, co mají v sobě, ve svém srdci, a pokud mají, tak mají spojení s Hospodinem.

Číst »
vir
Kázání
Petr Vaďura

Ptát se po příčinách

Pohromy, války, epidemie a všelijaké přírodní katastrofy jsou znameními doby, která představují šanci pro každého z nás zastavit se a ptát se, zda jsme se ve svém životě nedostali někam, kam jsme se dostat nechtěli.

Číst »