ARCHIV

příspěvků v rubrice

Víra

dům a nebe
Víra
Petr Vaďura

Co je v životě důležité?

„Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení, “ řekl Ježíš v jednom svém kázání. Jak to vlastně myslel? Odpovídá Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty.

Číst »
hrnčířský mistr
Kázání
Petr Vaďura

Boží jednání s národy a jednotlivci

Jednou z nejobtížnějších otázek, kterou před nás staví biblický text z knihy Jeremjáš, je otázka, zda Hospodin jedná s celými národy. Zda některým žehná a dopřává jim zdar, zatímco jiné trestá, případně ničí. S tím souvisí otázka velmi aktuální, například: Souvisí současná pandemie nějak s Pánem Bohem? Jedná Hospodin s národy? Dopouští nebo dokonce přímo posílá na ně něco tak zlého jako je smrtelná nemoc?

Číst »
odpočinek
Církev
Petr Vaďura

Břemena

Kniha Jeremjáš vznikla během nejhlubší krize judského království. Prorok byl svědkem politického i duchovního úpadku a válečného střetu Egypta a Babylonie, do něhož se nešťastně zapletl i judský král Jošijáš (toho to stálo život).

Číst »
oáza
Kázání
Petr Vaďura

Spoléhat na člověka nebo na Boha

Když vězňové jsou na samotce, tak ztratí úplně všechno z toho vnějšího světa. Nemají knížky, nemají noviny, nemají telefony, nemají televizi, nemají nic, jenom to, co je jim bytostně vlastní, co mají v sobě, ve svém srdci, a pokud mají, tak mají spojení s Hospodinem.

Číst »
Kázání
Petr Vaďura

Příběh o potopě

Bible je knihovna a obsahuje řadu literárních žánrů. Máme tam kroniky, prorocké texty, poetické texty, básnické texty, ve kterých máme Hospodina zobrazeného takovým způsobem, že se buď smějeme nebo lekáme (např. jak letí na cherubu a dští kolem sebe oheň a síru). A máme tam také takzvané mytopoetické texty. A toho se dneska dotkneme.

Číst »
Kázání
Petr Vaďura

Blaze vám hladoví

Kolik potravin vyhodíme, protože jsme toho prostě koupili moc, jídlo se zkazilo, chléb je tvrdý. Kolik jídla se denně vyhazuje ve všech supermarketech, jídelnách, hospodách, domovech pro seniory, nemocnicích. Zkusme jíst po dobu tří měsíců jen 125 gramů chleba denně a malinký proužek špeku, příděl lidí v obleženém Leningradě. Možná bychom už nikdy v životě nevyhodili ani drobek.

Číst »
chudý muž
Kázání
Petr Vaďura

Blaze vám chudí

Chudoba není pro autora Lukášova evangelia okrajové téma. Lukáš zdůrazňuje, že Ježíš je Syn Boží, který přišel na svět, aby zachránil všechny ty, kteří mají v životě nějaké problémy.

Číst »