ARCHIV

příspěvků v rubrice

Audio

Audio
Petr Vaďura

Voda v síti a snídaně s Kristem

Nevím, jestli jste si toho všimli, ale Janovo evangelium má dva závěry. První závěr je ve dvacáté kapitole a druhý závěr je ve dvacáté první kapitole. Dvacátá kapitola je uzavřená dovětkem podle něhož Ježíš učinil ještě mnoho znamení, jež nejsou popsána v této knize, nicméně ta, která jsou vylíčena, mají posloužit čtenáři či posluchači k tomu, aby uvěřil tomu, že Ježíš je Kristus, syn Boží, a aby věře v Ježíše měl život věčný.

Číst »
hrnčířský mistr
Kázání
Petr Vaďura

Boží jednání s národy a jednotlivci

Jednou z nejobtížnějších otázek, kterou před nás staví biblický text z knihy Jeremjáš, je otázka, zda Hospodin jedná s celými národy. Zda některým žehná a dopřává jim zdar, zatímco jiné trestá, případně ničí. S tím souvisí otázka velmi aktuální, například: Souvisí současná pandemie nějak s Pánem Bohem? Jedná Hospodin s národy? Dopouští nebo dokonce přímo posílá na ně něco tak zlého jako je smrtelná nemoc?

Číst »
odpočinek
Církev
Petr Vaďura

Břemena

Kniha Jeremjáš vznikla během nejhlubší krize judského království. Prorok byl svědkem politického i duchovního úpadku a válečného střetu Egypta a Babylonie, do něhož se nešťastně zapletl i judský král Jošijáš (toho to stálo život).

Číst »
oáza
Kázání
Petr Vaďura

Spoléhat na člověka nebo na Boha

Když vězňové jsou na samotce, tak ztratí úplně všechno z toho vnějšího světa. Nemají knížky, nemají noviny, nemají telefony, nemají televizi, nemají nic, jenom to, co je jim bytostně vlastní, co mají v sobě, ve svém srdci, a pokud mají, tak mají spojení s Hospodinem.

Číst »
vir
Kázání
Petr Vaďura

Ptát se po příčinách

Pohromy, války, epidemie a všelijaké přírodní katastrofy jsou znameními doby, která představují šanci pro každého z nás zastavit se a ptát se, zda jsme se ve svém životě nedostali někam, kam jsme se dostat nechtěli.

Číst »
Kázání
Petr Vaďura

Příběh o potopě

Bible je knihovna a obsahuje řadu literárních žánrů. Máme tam kroniky, prorocké texty, poetické texty, básnické texty, ve kterých máme Hospodina zobrazeného takovým způsobem, že se buď smějeme nebo lekáme (např. jak letí na cherubu a dští kolem sebe oheň a síru). A máme tam také takzvané mytopoetické texty. A toho se dneska dotkneme.

Číst »