ARCHIV

příspěvků v rubrice

Audio

stěna hradu v Babylonu
Audio
Petr Vaďura

Ezechiel

Ezechiel byl kněz, který zažil strastiplné a smutné období zajetí babylónského. Je odveden již při první deportaci r. 597 př. n. l. a již v Babylónii prožívá židovskou národní katastrofu, pád Jeruzaléma a zničení chrámu roku 587/6 př. n. l.

Číst »
Audio
Petr Vaďura

Matoušovo evangelium

Evangelium podle Matouše je jedno ze čtyř kanonických evangelií a v pořadí první kniha Nového zákona. Spolu s evangeliem Markovým a Lukášovým patří mezi tzv. synoptická evangelia. Badatelé evangelium obvykle datují do rozmezí od 40 až do 133 n. l. Místem sepsání byla pravděpodobně syrská židokřesťanská komunita, snad v Antiochii.

Číst »