Abych dodal také něco z mých ochranářských snažení. Přidám vzpomínku na Brontosauří tábor mladých ochránců přírody na Černošíně, který jsem po pět let pomáhal vést dvěma skvělým mladým chráničům přírody Michalu Koubovi a Rudovi Dubovi z Plzně. Drobná vzpomínka by vám měla přiblížit náš tehdejší způsob myšlení. Příběh pátý.

Aktuálně z internetu

RSS U ambonu ↗️
  • Stalin jako diktátor vládl jedné šestině světa. Jeho říše byla ovšem nesmírně zaostalá. Věřil tomu, že právě zde má vzniknout komunistický ráj, ale k tomu bylo zapotřebí proměnit zaostalou zemědělskou zemi v průmyslovou velmoc. V roce 1928 se Stalin rozhodl vyhlásit první pětiletý plán a zahájil rozsáhlou industrializaci a urbanizaci. Současně se rozhodl zlikvidovat kočovný způsob života, který byl především v oblasti Střední Asie, Kazachstánu, Uzbekistánu a Turkmenistánu.

    0 FacebookTwitterPinterestLinkedinTumblrReddit

Motto

„První, co duše potřebuje, aby dospěla k poznání Boha, je sebepoznání.“
(Sv.Jan od Kříže)

Hocoino Multimedia Archives 2003 - 2020 © All Rights Reserved. Design by Elementor Pro and Soledad Theme