Autor

Jakub

 • kázání

  Milosrdenství

  Jakub
  Jakub

  Položili jsme si někdy otázku, co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? Jestliže ne, položme si ji. A jestliže jsme si ji už dávno položili a nebo nám přijde zbytečná, i přesto si ji položme. Co dobrého mám dělat, abych získal věčný život? Je pozoruhodné, že tato otázka předpokládá, že pro získání věčného života musím učinit dobro.

  0 FacebookTwitterPinterestEmail
sebepoznání a proměna