... soustředěně k podstatě ...

Výklady Bible

Nový Zákon

Přednášky z Letní biblické školy

ročníkYouTubeStáhnout do tohoto zařízeníSoundCloud
2020YouTube Youtube MS ONE DRIVE OneDrive SoundCloud SC
2019YouTube Youtube MS ONE DRIVE OneDrive n/a
2018YouTube Youtube MS ONE DRIVE OneDrive n/a
2017YouTube playlist Youtube Microsoft OneDrive OneDrive n/a
2016YouTube playlist Youtube Microsoft OneDrive OneDrive n/a
2015YouTube playlist Youtube Microsoft OneDrive OneDrive n/a
2014n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a
2013n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a
2012n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a
2011n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a
2010n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a
2009n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a
2008n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a
2007n/aMicrosoft OneDrive OneDrive n/a

Témata - připravujeme

OkruhyTémata
Rodina a vztahyco je rodina, rodičovství, synovství, dítě, mateřství, prarodiče, rozvod, nevěra, láska, dcera a otec, dcera a matka, syn a matka, syn a otec, oidipovský komplex, domácí násilí, rodinné rituály, výchova dětí, sexualita, homosexuální partnerství, sexualita a život bez partnera, single, vdovství, smrt, přechodové rituály, svatba, dospělost, pohřeb, narozeniny, narození dítěte, dospívání, samota, já a ty
Lidský charakterco je charakter, neřesti, závist, pýcha, lakomství, hněv, smilstvo, nestřídmost, lenost, zahálčivost, zlozvyky, kouření, alkoholismus, drogy jako zprostředkovatel spirituální zkušenosti, karban, gamblerství, podvody, počítačové pirátství, ctnosti, moudrost, statečnost, uměřenost, spravedlnost, mírnost, sebeovládání, touha, strach, rozkoš, pokora, štědrost, přejícnost, cudnost, střídmost, činorodost, laskavost, věrnost, pracovitost, poctivost, odvaha, zdrženlivost, klišé, floskule, fráze, moc slova, odvaha, stres, syndrom vyhoření, plodnost, narcismus
Základní hodnotysvoboda, úspěch, zdraví, nemoc, štěstí, zábava, dobrodružství, harmonie, hojnost, klid, komunikace, pohoda, porozumění, radost z práce, uspokojení, sebeuplatnění, respekt, radost, bezpečí, blízkost druhého člověka, sex, rodina, přátelství, cit a něha, důvěra, vášeň, láska, důvěra, humor, moudrost, nezávislost, společenská stabilita, tolerance, ekologie, luxus, životní styl, sport, cestování, ekologie, příroda, smysluplná práce, zdravý životní styl, vegetariánství a veganství, argumentační fauly, naslouchání, diskuse, pluralita, pravda, lež, zvídavost, etika, morálka, mravnost, altruismus, antisemitismus, postpravdová doba
Uspořádání společnostidemokracie, město, venkov, volby, diktatura, autokracie, ideologie, fašismus, komunismus, bolševismus, nacionalismus, nacionální socialismus, xenofobie, rasismus, otroctví, monogamie a polygamie, stát, monarchie, republika, zákony, dělba moci, sociální péče, charita, stáří, školství, zdravotnictví, doprava, ekologie, tyranie, instituce, terorismus, funkce zákonů, pojetí práva a spravedlnosti, legalismus, extrémismus, patriotismus, vlastenectví, sociální sítě, armáda, násilí, válka, sociální inženýrství, trest smrti, represe, konspirační teorie, terorismus, šoa, genocida, genocida Romů, rusofilie, antiutopie (dystopie), rozdělená společnosti, dějiny, neomarxismus
Ekonomie a prácepeníze, poctivá práce, vykořisťování, marxistické pojetí dějin, třídy, zneužívání práce, obchod, cestování, vytváření hodnot, zaměstnanost, ekonomický růst, daně, hodnota lidské práce, otroctví, nezaměstnanost, inflace, poctivost, kapitalismus, socialismus, chudoba, bohatství, dluhy, exekuce, ekonomická krize, venkov, zemědělství, finančnictví, vyhoření, šetření, finanční gramotnost, trh,
Kultura a uměníkrása, ošklivost, tanec, kultura, umění, poezie, literatura, filosofie, drama, výtvarné umění, architektura, hudba, kýč, ikona, antika, mýtus, film, komerce v umění, lidové umění, slam poetry, internet, youtuberství, pop music, postmoderna, humor, šašek a klaun, ideologie a umění, sochařství, animovaný film, televize, rozhlas, amatérské umění, naivní malířství, kalokagathia, sport, kultura těla, duchovní hudba, mudrosloví, náboženství ve filmu, spiritualita ve filmu, média, masová média, národní umění, jazyková kultura, moderní hudba, moderní malířství, srozumitelnost umění, divadlo, science fiction,
Náboženstvíkdo je Bůh, víra, naděje, meditace, islám, islamofobie, animismus, posvátné a profánní, kosmogonie, chaos a kosmos, religionistika, náboženská pluralita, spása, Kristus, oběť, stvoření, kult, bible, modlitba, zpověď, svátosti, Trojice, mezináboženský dialog, přikázání, láska k Bohu, láska k bližnímu, půst, zasvěcený život, kněžství, klerikalismus, laik, různost církví, papežství, skandály v církvi, křižácké výpravy, upalování čarodějnic, křesťanský antisemitismus, náboženské války, násilí v bibli, stvoření, Duch svatý, Vánoce, Velikonoce, Svatodušní svátky, Marie a mariánská úcta, světci, očistec, odpuštění, peklo, démoni, ďábel, unde malum, nebe, andělé, smrt, podobenství, teologie, spiritualita, modlitba, biřmování, náboženský fundamentalismus, karmická náboženství, sekty, ateismus, New Age, agnosticismus, zpěv a hudba v liturgii, liturgie, židovství, abrahámovská náboženství, Antikrist, protestantismus, luterství, reformace, humanismus, misie, pokoj, spravedlnost, Otčenáš, Desatero, kříž, eucharistie, apokalypsa, mudrosloví v Bibli, iniciace, rituály, archetypy, mystéria, obrazy, symboly, náboženstvím motivované násilí, okultismus, fanatismus, evangelikalismus, vztah církve a státu, čas a křesťanství

„První, co duše potřebuje, aby dospěla k poznání Boha, je sebepoznání.“

Sv.Jan od Kříže

Hocoino Multimedia Archives 2003 - 2021 | proudly powered by Elementor Pro and Soledat theme